Το Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου (Πρώην ιατρεία ΙΚΑ- πάνω από το ταχυδρομείο)
ενημερώνει το κοινό ότι στην Μονάδα μας κάθε Πέμπτη γίνονται Τέστ
Παπανικολάου .

Για περισσότερες πληροφορίες κλείνετε ραντεβού στο 28310-36292.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ