Κρήτη – Κορωνοϊός: Πτωτικές τάσεις του ιικού φορτίου στα λύματα

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων,του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της
Κέρκυρας.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000
κατοίκους την εβδομάδα 06-12/06/2022 σε σχέση με την εβδομάδα 30/05-05/06/2022.

* Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.
** Για την πόλη της Κέρκυρας, την εβδομάδα 06-12/06/22, λόγω εργασιών συντήρησης, τα δείγματα που ελήφθησαν και αναλύθηκαν
κρίθηκαν ακατάλληλα. Ως εκ τούτου, δεν δίνονται αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα για την Κέρκυρα

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 6 Ιουνίου έως 12 Ιουνίου 2022, παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις,σε σχέση με την εβδομάδα
30 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε επτά από τις δώδεκα
(7/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ και αυξητικές τάσεις σε
τέσσερεις από τις δώδεκα (4/12) περιοχές. Οι πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο (-58%), στην Ξάνθη(-50%),
στο Βόλο (-44%), και στην Αλεξανδρούπολη (-37%), ενώ οριακή ήταν η πτωτική τάση στα Χανιά (-15%), στο Ηράκλειο(-20%)
και στη Λάρισα (-25%). Καθαρά αυξητική ήταν η τάση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην
Πάτρα (+267%), στα Ιωάννινα (+41%) και στη Θεσσαλονίκη (+37%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Περιέρεια Αττικής
(+13%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της
Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε οριακά αυξητική τάση, με στατιστικά μη σημαντική μεταβολή (+13%) του εβδομαδιαίου
μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022. Την τελευταία εβδομάδα το ιικό φορτίο στο
λεκανοπέδιο της Αττικής παρουσίασε ελαφριά αύξηση.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων
στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε αύξηση (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, παρατηρήθηκε οριακή υποχώρηση (-25%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου
στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 30/05-05/06/2022.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, παρατηρήθηκε υποχώρηση (-44%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στο
Βόλο, σε σχέση με την εβδομάδα 30/05-05/06/2022.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, παρατηρήθηκε υποχώρηση (-50%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στην
Ξάνθη σε σχέση με την εβδομάδα 30/05 -05/06/2022.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, παρατηρήθηκε υποχώρηση (-37%) στα επίπεδα του ιικού
φορτίου στην Αλεξανδρούπολη, σε σχέση με την εβδομάδα 30-05/06/2022.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, στην Πάτρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών
λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+267%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022. Η
εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου εμφανίζει αύξηση σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου
των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή μείωση (-20%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, στην πόλη των Χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των
αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή μείωση (-15%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του
ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-58%) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 30/05-05/06/2022.

Ιωάννινα: Tην τελευταία εβδομάδα, 06-12/06/2022 στα Ιωάννινα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών
λυμάτων εμφάνισε αύξηση (+41%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 30/05-05/06/2022.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα