Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την ένταξη της πρότασης του,  στο προσωρινό πίνακα κατάταξης  της πρόσκλησης του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 του ΠΕΠ Κρήτης.

Η Πρόταση του Δήμου Πλατανιά ( μία από τις πέντε   που εγκρίθηκαν  σε όλη την Κρήτη )  είχε  υποβληθεί πριν μερικούς μήνες.

Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία .

Ο τίτλος της πρότασης είναι  “ Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Βιοαποβλήτων  Δήμου Πλατανιά”, πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία 7,07 με  προϋπολογισμό χρηματοδότησης 460.529,85€.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με ενσωματωμένο  σύστημα  πλύσης  κάδων, ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα με γερανό και αρπάγη, κλαδοθρυμματιστή, κάδοι βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές κλπ.

Ο Δήμος Πλατανιά με τη δράση αυτή  υλοποιεί το σχεδιασμό του,  που αποσκοπεί στην οικολογική διαχείριση των Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), με διαρκή στόχο την αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.