Από τον Δήμο Χανίων δίνονται στην δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν γεννήσεις, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια και θανάτους, όπως καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, για την περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα, το προηγούμενο έτος τέθηκαν σε εφαρμογή επίσημα καθ’ υπόδειξη σχετικής εγκυκλίου, οι ψηφιακές δηλώσεις πολιτών, χωρίς φυσική παρουσία στα κατά τόπους ληξιαρχεία, ενώ ακολούθησε και η ενοποίηση των ληξιαρχείων και η στέγασή τους στο κεντρικό του Δήμου Χανίων, στο κτίριο επί της οδού Γρηγορίου Ε΄.

Συγκεκριμένα, από την 1η Μαΐου 2020, ημερομηνία επίσημης έναρξης των ψηφιακών δηλώσεων, έγινε καταχώρηση στο σύστημα 1.157 γεννήσεων από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και τις ιδιωτικές κλινικές του Δήμου. Πρόκειται για έναν συντριπτικό αριθμό ψηφιακών δηλώσεων, δεδομένου ότι οι συνολικές γεννήσεις από την έναρξη του περασμένου έτους, ανήλθαν στις 1.667.

Αναλυτικά τα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία του 2020: