Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
ανακοινώνεται το ότι στο τμήμα της επαρχιακής οδού 3 «Αρμένοι – Παλέ», από το
Σάββατο 15-05-2021 και για τις ώρες, που δεν θα εκτελούνται εργασίες, θα επιτρέπεται η κυκλοφορία, η οποία όμως θα πρέπει να διεξάγεται με ιδιαίτερη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες, αφού το εν λόγω τμήμα δεν είναι ολοκληρωμένο.

Οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου: «Αναβάθμιση επαρχιακής οδού
Ρέθυμνο – Αγία Γαλήνη Τμήμα Αρμένοι – Παλέ» βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής της
οδοστρωσίας, η οποία μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί όπως και η
ασφαλτική στρώση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται
με την σήμανση.