Χρονιά ορόσημο αποτελεί το τρέχον έτος για τους δείκτες απορροφητικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κρήτης που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του προγράμματος, η περιφέρεια Κρήτης έχει συμβασιοποιήσει το 50% των διαθέσιμων κονδυλίων αλλά έχει απορροφήσει μόλις το 30%. Τα χρονικά περιθώρια γίνονται πλέον ασφυκτικά, το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 λήγει σε τέσσερα χρόνια με βάση τον κανόνα ν+3 αλλά η δυνατότητα ωρίμανσης μελετών και ένταξής τους στο ΕΣΠΑ περιορίζεται λόγω χρόνου. Με αυτά τα δεδομένα στη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης καλούνται να δώσουν «μάχη» με το χρόνο ώστε να μην χαθούν διαθέσιμες κοινοτικές πιστώσεις. Αυτό το στίγμα έδωσε η προϊστάμενη της υπηρεσίας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης Μαρία Κασωτάκη μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Creta.

«Καταφέραμε το 2019 να εξασφαλίσουμε αποθεματικό επίδοσης ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο επόμενος στόχος είναι να καταφέρουμε να απορροφήσουμε το σύνολο των πιστώσεων του προγράμματος για την Κρήτη. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν θα χαθούν χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα για την Κρήτη» σημείωσε η κ.Κασωτάκη.

Εξάλλου, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωράει σε «ασκήσεις ετοιμότητας» για το πώς θα απορροφηθούν χωρίς απώλειες τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ καθώς τέσσερα χρόνια πριν το οριστικό κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η συνολική απορρόφηση βρίσκεται στο 1/3 και συγκεκριμένα στο 32,7%. Καθοριστικής σημασίας για την πλήρη απορρόφηση του ΕΣΠΑ θα είναι η αναθεώρηση που θα γίνει το 2020, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα για τη μεταφορά πόρων από τομεακά προγράμματα ή δράσεις που «χωλαίνουν» στα προγράμματα που καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις.

«Η Κρήτη έχει εκμεταλλευτεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και το ίδιο θα πράξει και με το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Υπήρξαν σημαντικές δυσκολίες στην αρχή που αφορούσαν σε νέα δεδομένα που έθεσε το ίδιο το πρόγραμμα αλλά και σε ζητήματα γραφειοκρατικά. Τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον ξεπεραστεί, στην Κρήτη έχουν ενταχθεί 350 έργα και συμβασιοποιούνται και είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χαθούν καθόλου διαθέσιμες πιστώσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα για την Κρήτη» τόνισε η προϊστάμενη της υπηρεσίας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης Μαρία Κασωτάκη.

Σωτήρης Μεταξάς