Με τη «βούλα» της δημοσίευσης σε ΦΕΚ επισφραγίστηκε η απόφαση για την παράταση των φετινών χειμερινών εκπτώσεων.

Η παράταση των εκπτώσεων ήταν ένα αίτημα που έθεσε αρχικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και δρομολογήθηκε με τροπολογία που κατέθεσε στις 24 Φεβρουαρίου από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη. Η τροπολογία προέβλεπε την παράταση των εκπτώσεων για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Το ΦΕΚ για την παράταση των εκπτώσεων αναφέρει:

«Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν  4177/2013 “Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021»