Στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο προετοιμάζονται να κάνουν αρκετές επιχειρήσεις στην Κρήτη, οι οποίες και πρόκειται να συμμετάσχουν σε σχετικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας και της Google.

Η πανδημία έδειξε πως το εμπόριο αρχίζει να εγκαταλείπει τις παραδοσιακές μεθόδους πωλήσεων και να στρέφεται προς μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία.

Αυτή τη φιλοσοφία δείχνουν πλέον να ασπάζονται και οι τοπικές επιχειρήσεις που διαπιστώνουν ότι εφόσον δεν ακολουθήσουν τις επιταγές της νέας εποχής θα χάσουν σημαντικό κομμάτι από τις εξελίξεις.