Κένυα: Στόχος η παραγωγή 100% καθαρής ενέργειας έως το 2030

Πρέπει να διαβάσετε

Η Κένυα στοχεύει να μεταβεί σε 100% καθαρή ενέργεια μέχρι το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο μιας από τις πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το κλίμα στον κόσμο μέχρι σήμερα. Υποστηρίζεται – μαζί με πολλές άλλες χώρες- με χρηματοδότηση από διάφορες αναπτυξιακές τράπεζες στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αναμένεται να υποστηρίξει την προώθηση μιας παγκόσμιας πράσινης μετάβασης. Καθώς πολλές οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες επενδύουν στη στροφή από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δρομολογούν πιο «καθαρές» οικονομίες, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Το Climate Investment Funds (CIF) θα χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο 70 εκατομμυρίων δολαρίων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Κένυα για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, με αρχικά κεφάλαια ύψους 46,39 εκατ. δολαρίων. Το CIF ιδρύθηκε το 2008 ως πολυμερές ταμείο για το κλίμα για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες κατόπιν αιτήματος των G8 και G20.

Εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση από το επενδυτικό της πρόγραμμα Ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (REI) θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Κένυας κατά 32% έως το 2030 και θα βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Τα περισσότερα κονδύλια θα διατεθούν με τη μορφή δανείου, και 5 εκατομμύρια δολάρια με τη μορφή επιχορήγησης.

Η επένδυση του CIF αναμένεται να κινητοποιήσει υψηλά επίπεδα πρόσθετων επενδύσεων στον τομέα της πράσινης ενέργειας, με επιπλέον 243 εκατομμύρια δολάρια από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να αναμένεται από τους εταίρους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Επί του παρόντος, σχεδόν το 90 % της ενέργειας της Κένυας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, με το 45% να προέρχεται από γεωθερμικές πηγές και το 26% από την υδροηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κένυας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και εξακολουθεί συχνά να αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση αιχμής. Οι πηγές ενέργειας της χώρας δεν παρέχουν σταθερή ροή ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προστεθούν εναλλακτικές επιλογές στο δίκτυο και να αυξηθεί η χωρητικότητα των μπαταριών της χώρας, για να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και δεν θα χαθεί η πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται εκτός των ωρών αιχμής.

Τακτικές διακοπές ρεύματος

Αν και μεγάλο μέρος της ενέργειας της Κένυας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τακτικές διακοπές ρεύματος λόγω της ασταθούς κατάστασης του υπάρχοντος δικτύου της. Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κένυας, εισήγαγε 706,9 kWh ηλεκτρικής ενέργειας από τη γειτονική Αιθιοπία και την Ουγκάντα τους πρώτους 11 μήνες του 2023, μια σημαντική αύξηση από 288,27 kWh την ίδια περίοδο του 2022.

Η υποστήριξη από εμπειρογνώμονες από το CIF αναμένεται να βοηθήσει την Κένυα να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να επιτύχει 100% παραγωγή καθαρής ενέργειας έως το 2030. Η κίνηση θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως αποθήκευση μπαταριών και αντλησιοταμνιευτήρες, για την διασφάλιση της σταθερής παροχής ενέργειας. Θα ενισχυθεί επίσης η εναλλακτική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, η οποία θα σημειώσει αύξηση 30% και 19% αντίστοιχα έως το 2030.

Πηγήot.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα