Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας για τους συμβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σε ορισμένες μεγάλες περιοχές, όπως και στο νομό Ηρακλείου, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος από τον ΟΑΕΔ.

Το γεγονός του μεγάλου όγκου αιτήσεων κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, η διαφορετική διαδικασία αιτήσεων που ακολουθήθηκε φέτος, τα πολλά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του ΟΑΕΔ σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, όπως συμβαίνει σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο Ηράκλειο και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ζητά:

  • Την άμεση καταβολή των επιδομάτων ανεργίας στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
  • Τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
  • Την παρέμβαση και παρακολούθηση του θέματος από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία.