Μια σημαντική προσπάθεια μαθαίνω ότι γίνεται από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στην Κρήτη προκειμένου να γίνει αποτύπωση και καταγραφή των υφιστάμενων υδατικών πόρων.

Με δεδομένο το γεγονός πως η ζήτηση σε νερό έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε συνδυασμό με το ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν επιστημονικά κι επαρκή δεδομένα, θεωρείται πως θα υπάρξει μια ικανοποιητική νέα πληροφόρηση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος σε υδατικούς χώρους.