Επιμένουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη την Τετάρτη 04/08.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.