Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
28.4 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Κακοκαιρία Daniel: Στα €372 εκατ. οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών

Πρέπει να διαβάσετε

Ολοκληρώθηκε η έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία Daniel: βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα (με ιδιαίτερη ένταση σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο κ.α.) την περίοδο 5-8 Σεπτεμβρίου 2023.

Η σχετική έρευνα αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και, όπως καταγράφεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση οι ζημιές ήταν 7.426, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά σε 372 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 5.138 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 364 εκατ. ευρώ), 2.278 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 7,7 εκατ. ευρώ), 6 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 43 χιλ. ευρώ) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις μεταφορών (εκτίμηση 61,5 χιλ. ευρώ).

Δηλώθηκαν συνολικά 5.138 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 364 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία υπολογίζεται στα 70.885 ευρώ. Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος (23,1% του συνόλου) των ασφαλίσεων περιουσίας συνέβησαν στην Περιφέρεια Μαγνησίας, ενώ σε ποσό πρώτης εκτίμησης στην Περιφέρεια Λάρισας (40,7% του συνόλου).

Η μέση δηλωθείσα ζημία

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 70.885 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 20,11‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 297.987 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 74.927 ευρώ για τους εμπορικούς, 8.986 ευρώ για τις κατοικίες, 12.483 ευρώ για τα ξενοδοχεία, 152.568 ευρώ για τα τεχνικά έργα, 596.771 ευρώ για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 58.273 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά και 2.875 ευρώ για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 74,03‰ για τους βιομηχανικούς, 15,45‰ για τους εμπορικούς, 41,33‰ για τις κατοικίες, 5,70‰ για τα ξενοδοχεία, 19,49‰ για τα τεχνικά έργα, 0,56‰ για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 168,53‰ για τα φωτοβολταϊκά και 97,14‰ για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις στην έρευνα 2.278 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 7.736.080 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 3.396 ευρώ.

Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής

Ως προς τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 6 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 42.750 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 7.125 ευρώ.

Ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπορευμάτων

Ως προς τις ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπορευμάτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 4 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 61.500 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 15.375 ευρώ.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα