Σπουδαία ευρήματα από την αρχαία πόλη Ολούς φέρνει στο φως ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΤΕ. Στο επίκεντρο της μελέτης αυτής βρίσκεται η ανάδειξη του θαλάσσιου και ορεινού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Μιραμπέλλου, καθώς και η προστασία του, μέσω της εφαρμογής πρακτικών πρόληψης κινδύνων που προέρχονται από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες. Για τις ανακαλύψεις μίλησε στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA ο ερευνητής του εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Νίκος Παπαδόπουλος.

«Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιείται για την αποτύπωση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Ήδη έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Ελούντας βυθισμένα κτίρια και τμήμα τειχών της αρχαίας Ολούς», σημείωσε ο κ.Παπαδόπουλος.

Η Ολούς ήταν πόλη της αρχαίας Κρήτης στις δυτικές ακτές του κόλπου του Μιραμπέλου. Ήταν γνωστή από τα Μινωικά χρόνια, είχε πληθυσμό άνω των 30.000 ανθρώπων και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εκατό σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κρήτης.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Νίκο Παπαδόπουλο, κύριο Ερευνητή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ, «το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης και τα αποτελέσματά του θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή οικονομία στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της τουριστικής επισκεψιμότητας, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ως βασικών πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: cretans.gr