Ένας από τους ιερείς που έκανε τον αγιασμό σε Γυμνάσιο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ηρακλείου, σε ένα από τα χωριά, μπήκε σε μία τάξη μέσα και είπε στους μαθητές θα κατεβάσουν τις μάσκες για να φιλήσουν το σταυρό.

Μία εκπαιδευτικός απάντησε ότι αυτό μπορεί να το κάνει όποιο παιδί θέλει, όποιος δεν θέλει μπορεί να μην κατεβάσει τη μάσκα.

Ο ιερέας ανταπάντησε «ναι όποιος δεν είναι χριστιανός ας μην το κάνει».

Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας κάποιοι από τους ιερείς.

Ο συγκεκριμένος ιερέας έκανε μετά τον αγιασμό «κήρυγμα» σε κάποιους εκπαιδευτικούς του σχολείου περί αλλοδαπών…

Το αγαπάτε αλλήλους μάλλον δεν το είχε ακουστά.