Κάτω από τις ειδικές συνθήκες που βιώνουν τα σχολεία λόγω πανδημίας εορτάζεται, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, η 7η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού –Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020.

Με δεδομένες τις συστάσεις των επιστημόνων για περισσότερη Φυσική Αγωγή στις σχολικές αυλές, Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητισμό, είναι επίκαιρο το σύνθημα «Αθλούμαι-Μένω Υγιής –Μένω Ασφαλής» με το οποίο η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προτείνει στις σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν εντός του σχολικού ωραρίου, και με τον προσφορότερο στις δυνατότητές τους τρόπο, ομιλίες με συναφείς θεματικές.

Σημειώνεται, ότι οι αθλητικές δράσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά αναβάλλονται και εναλλακτικά μπορούν να υλοποιηθούν σε χρόνο που αυτό θα είναι εφικτό και πριν την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, όταν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω της πανδημίας covid-19 το επιτρέψουν.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΔΕ Ηρακλείου, κ. Ιωάννης Νηστικάκης και κ. Ιωάννης Δημόπουλος , στο πλαίσιο του εορτασμού της 7ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, θα επισκεφθούν τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής ΔΔΕ Ηρακλείου και συγκεκριμένα, το Ειδικό Γυμνάσιο, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

( ΕΕΝΕΓΥΛ) και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ηρακλείου(ΕΕΕΕΚ)

και θα παραδώσουν αθλητικό υλικό για τις ειδικές ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία αυτά.