Ηράκλειο, μια ψηφιακή Πόλη με πολλές προοπτικές

Πρέπει να διαβάσετε

Νίκος Βασιλάκης
Νίκος Βασιλάκης
Μηχανικός Υλικών
O Νίκος Βασιλάκης είναι MSE Msc Μηχανικός Υλικών, Πρόεδρος Επιτροπής Βιομηχανίας & Παραγωγικής Ανασυγκρότησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Σύμβουλος Βιομηχανικής Κυκλικής Ανάπτυξης -ESG-CΟx-RnD & Διαχείρισης Έργων και Μέλος του ΔΣ του Ο.Α.Κ ΑΕ

Μετάβαση στις Έξυπνες Πόλεις και η νέα τηλεργασία.

H έννοια της Έξυπνης Πόλης δεν είναι στατική, είναι μια δυναμική και διαρκής εξέλιξη σύνθετων διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του αστικού ιστού μέσα από την ενσωμάτωση και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Οι κυριότερες προκλήσεις που παρουσιάζονται στη μετάβαση αυτή είναι οι παρακάτω:

– Η εξεύρεση τρόπων συνεργασίας των διαφόρων και πολλών εμπλεκόμενων φορέων σε διάφορους τομείς όπως στην εφαρμογή της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και στην ενσωμάτωσή της στη λειτουργία των πόλεων. Επίσης, ζήτημα αποτελεί η δυνατότητα συνεργασίας των φορέων αυτών και της πολιτικής εξουσίας, δεδομένου ότι η κάθε πλευρά έχει διαφορετική οπτική γωνία για την αντιμετώπιση των διάφορων ζητημάτων.

Σίγουρα το Ηράκλειο αποτελεί μια Πόλη σε ραγδαία ψηφιακή μετάβαση, με την διασύνδεση όμως των άλλων Φορέων της Πόλης να είναι σε πολύ πρώιμα στάδια. Η συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας είναι το πρωπαπαιτούμενο συστατικό για την ολοκλήρωση μιας Έξυπνης Πόλης.

– Η δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαφόρων διαδικασιών για την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και χρόνου.

Από την άλλη, οι έξυπνες πόλεις παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η καινοτομία στον ψηφιακό τομέα μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

 

Ποια είναι όμως τα κύρια  χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης; 

 

Σίγουρα η έξυπνη  διακυβέρνηση, η ευφυής  κινητικότητα, η  έξυπνη διαβίωση, η οικονομία και ίσως το πιο σημαντικό, το  έξυπνο περιβάλλον.

Αυτά αποτελούν κατά γενική ομολογία τα κύρια γνωρίσματα των έξυπνων πόλεων. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ενώνουν και ενδυναμώνουν τα δίκτυα των ανθρώπων, τις εταιρείες, τις υποδομές, τους πόρους, και την ενέργεια, προσφέροντας έξυπνα διαχειριστικά εργαλεία. Συνεπώς, έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, στη βάση μιας συμμετοχικής διαδικασίας μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων. Έτσι, οι έξυπνες πόλεις εξασφαλίζουν μια δικτυωμένη αστική κοινωνία, η οποία απολαμβάνει τα οφέλη της έξυπνης διαχείρισης των θεμάτων της πόλης.

 

Οι Έξυπνες Πόλεις προσελκύουν και Νομάδες εργασίας;

 

Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο νέες δυνατότητες εργασίας με την εισαγωγή της τηλεργασίας η οποία αποτέλεσε τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στην ασφάλεια του προσωπικού και τη λειτουργικότητα της επιχείρησης.

Κατά γενική ομολογία, έμφαση πρέπει να δοθεί όχι αποκλειστικά στον τόπο παροχής της εργασίας, αλλά κυρίως στο πώς οι οργανισμοί θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες των εργαζομένων τους ώστε να ωφεληθούν και οι δυο πλευρές.

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας, το πλαίσιο δηλαδή που επιτρέπει την εργασία με φυσική παρουσία και την απομακρυσμένη εργασία κατά περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας και τη δυνατότητα αποδοτικής αλληλεπίδρασης των εργαζομένων, όσο και για τη διατήρηση μια σωστής ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, κάτι που αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για τους εργαζόμενους.

 

Η έξυπνα συνεργατικές Πόλεις, σίγουρα θα βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων δημοτών, νέων επιστημόνων, νέων ανθρώπων που η αλληλεπίδραση τους με την τοπική κοινωνία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την Πόλη.

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μετάβαση σε όλο αυτό το νέο οικοσύστημα μπορεί να φαίνεται δύσκολη, ωστόσο δύναται να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κάτι πού ήδη έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με εμφανή θετικά αποτελέσματα.

 

 

 

Μαζί Μπορούμε για τον Σχεδιασμό ενός ψηφιακά βιώσιμου  Δήμου.

IraklioGiaOlous

 

Άλλα Πρόσφατα