Τραγικές εικόνες κατέγραψε και πάλι ο φακός του e-mesara.gr  από την κοίτη του Γεροπόταμου,

Η μόλυνση παρατηρείται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου. Οι φωτογραφίες είναι από την Τυμπακιανή γέφυρα.

Το πιο «λογικό» πάλι είναι κάποιοι να έχουν αδειάσει βυτίο με κατσιγάρους από κάποιο σημείο στο Γεροπόταμο, όπως συνηθίζουν κάποιοι τα τελευταία χρόνια.

Αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι να μολυνθεί για αρκετά χιλιόμετρα το ποτάμι. Ο κατσίγαρος αυτός θα υπεισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα με όλες τις συνέπειες, αλλά θα φτάσει και στη θάλασσα.