Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα : «Η Δύναμη των Μουσείων», θέτει στο επίκεντρο τους στόχους της βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Το Μουσείο παραδοσιακής ζωής Κρήτης «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» -συνεχίζοντας την πρωτοβουλία ανάδειξης των εθνοβοτανικών πρακτικών των άγριων βρώσιμων χόρτων- διοργανώνει δράσεις που επιδιώκουν τόσο τη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων όσο και την συμπερίληψη μέσω της διάδρασης με την τοπική κοινωνία.

Έτσι, ήδη την προηγούμενη Τρίτη 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο ΑμεΑ «Ζωοδόχος Πηγή» μια χορτοπεριπατητική εκδρομή στο Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ».

Συγκεκριμένα, η ομάδα Κηπουρικής του Κέντρου, με την καθοδήγηση των γεωπόνων-καθηγητών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Θεόδωρου Βραχνάκη και Αντωνίας Βογιατζάκη, επισκέφθηκαν τις φυτοφωλιές και τον «βρουβότοπο» του Μουσείου, καθώς και γειτνιάζον πεδίο στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, για να γνωρίσουν επιτοπίως μερικά από τα πιο κοινά αλλά και σημαντικά άγρια εδώδιμα χόρτα της Κρήτης.

Επίσης, για την Παρασκευή 20 Μαΐου έχουν προγραμματιστεί οι εξής δράσεις:

Ώρα 09.30 «Σιγά τα λάχανα!» – Εκπαιδευτική δράση που συνδέει την άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης με στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μαθητές Α’θμιας εκπαίδευσης με την καθοδήγηση της μουσειοπαιδαγωγού Μαίρης Μπαριτάκη θα γνωρίσουν βασικά είδη άγριων χόρτων, θα αντιληφθούν τη σταθερή παρουσία τους στο κρητικό διαιτολόγιο και τη θέση τους στη διαμόρφωση του κρητικού τοπίου επανεκτιμώντας παράλληλα τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα.

Ώρα 11.00 « …και χόρτα / και με χόρτασες…» – Προβολή της μικρού μήκους ταινίας του Γιάννη Μαρκάκη, παραγωγής του Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ». Η ταινία καταγράφει τις εθνοβοτανικές πρακτικές των άγριων βρώσιμων χόρτων της Κρήτης, στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Μέσα από αφηγήσεις Κρητών που έχουν βιώσει τη συλλογή, προετοιμασία και μαγειρική παρασκευή των άγριων χόρτων, τεκμηριώνεται η βαθιά σύνδεση των ανθρώπων του νησιού με τη φύση και η ενεργή σχέση τους με την παράδοση. Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ.Α. – Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς- και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδρομή της σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις του Μουσείου έχουν και επετειακό χαρακτήρα αφού σηματοδοτούν τα 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του στον τοπικό πολιτισμό.