Στις δημοτικές εκλογές, εκτός από τα πολιτικά χαρακτηριστικά και την κομματική προέλευση των υποψήφιων Δημάρχων, ένας παράγοντας που δρα καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος είναι η στελέχωση των ψηφοδελτίων.

Μάλιστα, όσο μικρότερη είναι μια κοινωνία, τόσο περισσότερο επιδρούν στην τελική εκλογή οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού.

Σε μια μικρή κοινωνία, ο ψηφοφόρος έχει ισχυρή διαπροσωπική σχέση με τον υποψήφιο.

Έτσι, αν ο συγγενής, ο φίλος, ο συνάδελφος ή ο γείτονας κατέβει με κάποιον συνδυασμό, δεσμεύει αυτομάτως έναν κύκλο ανθρώπων απ’ τον περίγυρό του.

Ειδικά οι οικογενειακές εξαρτήσεις λειτουργούν ακόμη τόσο ισχυρά, που ολόκληρα σόγια ακολουθούν μαζικά συγκεκριμένους υποψήφιους.

Επιπρόσθετα, γιατροί και δικηγόροι με μεγάλο πελατολόγιο και ευρύ κύκλο γνωριμιών, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εθελοντικά σε διάφορες κοινωνικές δράσεις, αθλητές και καλλιτέχνες δέχονται επίμονες κρούσεις να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια, λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητάς τους.

Για να μην αναφερθούμε σε νοσηρές περιπτώσεις υποψηφίων που ψηφοθηρούν μέσω διαπλοκής και εκβιαστικών μηχανισμών και που εγκλωβίζουν τον ψηφοφόρο σε ψήφο αντιπαροχής ή εξαναγκασμού.

Έτσι, ο πολιτικός προσανατολισμός και το –όποιο- πλάνο των υποψήφιων συνδυασμών για τον εκάστοτε Δήμο περνούν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα.

Ασφαλώς, πάντοτε υπάρχει μέρος του εκλογικού σώματος που αρνείται να εγκλωβιστεί στη διαπροσωπική σχέση του με τους υποψήφιους .

Σε αντίθεση με τους μεγάλους Δήμους της χώρας, παρόλα αυτά, στις μικρές κοινωνίες το κομμάτι αυτών των εκλογέων δύσκολα γίνεται κρίσιμο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Ετούτες τις ημέρες, στο Ηράκλειο και αλλού, οι υποψήφιοι συνδυασμοί βρίσκονται στην φάση στελέχωσης των ψηφοδελτίων τους.

Κι όπως λειτουργεί το καζάνι των δημοτικών εκλογών, μάλλον η φάση ετούτη είναι καθοριστική για την καζανιά που θα βγει στο τέλος.

Λευτέρης Κουγιουμουτζής

Ο Λευτέρης Κουγιουμουτζής είναι Μαθηματικός.