Η Ελλάδα στην «ομάδα» χωρών με τα μηνιαία ρεκόρ παραγωγής φωτοβολταϊκών το πρώτο εξάμηνο του 2023

Πρέπει να διαβάσετε

Μεταξύ των χωρών που σημείωσαν νέα ρεκόρ σε μηνιαία βάση στη παραγωγή φωτοβολταϊκών κατά το πρώτο μισό του 2023 συγκαταλέγεται και η Ελλάδα σε ένα σύνολο 50 χωρών.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του Ember, παρά τον υποδεέστερο του αναμενόμενου ρυθμό ανάπτυξης της ηλιακής παραγωγής, 50 χώρες σε όλο τον κόσμο σημείωσαν ρεκόρ μηνιαίας παραγωγής το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιες επιδόσεις σημείωσαν τα 24 από τα 27 κράτη μέλη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πάντα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην νεότερη έκθεση του Ember, η Ολλανδία παρήγαγε 3.5 TWh από φωτοβολταϊκά τον Ιούνιο του 2023, σε σύγκριση με 2,3 TWh τον Ιούνιο του 2022, ενώ η Πολωνία, ακολούθως 1,9 TWh τον Μάιο του 2023 σε σχέση με 1.2 TWh τον Μάιο του 2022. Ανάλογα ρεκόρ καταγράφηκαν και σε άλλα μέρη του κόσμου όπως Ασία (Ινδία και Κίνα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

EMBER

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα διατήρησε τα ηνία ως προς την προσθήκη νέων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, όπως αποτυπώνεται και στην παρακάτω διαφάνεια από την έκθεση.

Συγκεκριμένα, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 91% της παγκόσμιας ανάπτυξης στα αιολικά και το 43% στα φωτοβολταϊκά κατά το πρώτο μισό του χρόνου. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, όπου ο καθένας καταλαμβάνει ένα μερίδιο της τάξης του 12%.

EMBER

Σε γενικό επίπεδο, τόσο τα αιολικά όσο και τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν τις δύο μοναδικές πηγές ενέργειας που αύξησαν σημαντικά το ποσοστό τους στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Μαζί αιολικά και φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 14.3% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του έτους, ήτοι 1,930 TWh, που σημαίνει 1,5% αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Το πρώτο εξάμηνο του 2023, το 5.5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας καλύφθηκε από φωτοβολταϊκά και ένα ποσοστό της τάξης του 8.8% καλύφθηκε από αιολικά.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα