Η ΔΕΥΑΗ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους δημότες ότι το έργο στην οδό Ηρακλή είναι ακόμα σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η τοποθέτηση εσχαρών και εν συνεχεία θα γίνει η τελική  οδοστρωσία.

Το έργο φυσικά δεν έχει παραληφθεί – υπογραφεί και δεν πρόκειται να παραληφθεί αν δεν αποκατασταθεί έντεχνα το οδόστρωμα.

Πέραν των παραπάνω, επισημαίνουμε ότι έχουν υλοποιηθεί περικοπές σε 2 λογαριασμούς του αναδόχου λόγω των διαπιστωμένων αστοχιών – κακοτεχνιών αυτών.

Οι όποιες καθυστερήσεις στις εργασίες, οφείλονται και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος.