asd
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
26.6 C
αίθριος καιρός - Δήμος Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Hράκλειο: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή

Πρέπει να διαβάσετε

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, στις 12.00 μ.μ., θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια), η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για: α) την αποδοχή δωρεάς για την αγορά ακινήτων στη θέση Μπουγάδα Μετόχι και β) την διόρθωση ΚΑ Εσόδων από 1328 (ΕΣΠΑ) σε 1322 σύμφωνα με το έγγραφο 4442/2024 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την ενίσχυση Κ.Α. για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για δράσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την πληρωμή δικαστικών εξόδων.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για τη Β.Δ.Β.

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την πληρωμή ΠΟΕ για τη ΔΗΚΕΗ (καταργημένο νομικό πρόσωπο του Δήμου Ηρακλείου).

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την κάλυψη δαπανών δράσεων Εθελοντισμού.

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων έτους 2024 υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό «Αθανάτοι» του Δήμου Ηρακλείου.

10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης επί της οδού Πεισάνδρου, μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων Κ931-Κ907 στην Μ10/94 Πράξης Εφαρμογής, του τμήματος (IV), της Πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.

11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση μελέτης ανασχεδιασμού της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου, Ατλαντίδος, Ιερολοχιτών, Λευθεραίου, στην περιοχή Μασταμπά (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 41/2024).

12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ. Κνωσσού και την οδό Λευτέρη Σκεπετζή προς εκτέλεση ιδιωτικού έργου.

13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση απομάκρυνσης δένδρου εντός του 8ου Δημοτικού Σχολείου και νέες φυτεύσεις.

14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση απομάκρυνσης δέντρου και νέες φυτεύσεις.

15. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ.πρωτ.62893/17-6-2024 1ο πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

16. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 121/2024 Διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. (Καρνίκης)

17. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής και για την άσκηση ή μη αίτησης αναστολής κατά της υπό χρονολογία 30-04-2024 επιταγής, δυνάμει της υπ΄αριθμόν 234/237/2024 Διαταγής Πληρωμής (Πυργιανάκη κλπ.συν.3 κατά Δήμου) για απαίτηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης για το φράγμα Δαφνών) (Πυροβολάκης)

18. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης του κ. Σανδαλή Δημητρίου του Κωνσταντίνου για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το όχημά του από πρόσκρουση κάδου απορριμμάτων σε αυτό λόγω ισχυρών ανέμων. (Πυροβολάκης)

19. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δύο δόσεις για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία Κ.Χ. (δρόμος) του φερόμενου ιδιοκτήτη Καρβελά Ηλία του Δημητρίου, εμβαδού 208,64 τ.μ. της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου και παράλληλη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

20. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο : «Διερεύνηση της αναβάθμισης του κτιριακού αποθεματικού του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διασύνδεσης του με τον περιβάλλοντα χώρο».

21. Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ΄αρ.864/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου ως προς το β΄ σκέλος: Καθορισμός της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης στη Στοά Μακάσι» (Υποέργο 1 της πράξης: «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης στη Στοά Μακάσι») λόγω συνταξιοδότησης δύο μελών της.

22. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & αλληλεγγύης για τους ΟΤΑ με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Αντιμετώπιση ζημιών σε κτίρια και υποδομές από σεισμό», στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.22973/8-3-2024 Πρόσκλησης ΟΠΣ 7598 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στον άξονα προτεραιότητας

2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων».

23. Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για την στέγαση δομής κέντρου κοινότητας Ρομά & ΚΕΜ βάσει του ν. 5045/2023.

24. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Δομών του Δήμου Ηρακλείου (έτους 2024).

25. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών, τόνερ και drum υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών Δήμου Ηρακλείου (έτους 2024).

26. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου και του Νομικού Προσώπου Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

27. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 39ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

28. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του υπ’αριθμ.328255 ανοιχτού ηλεκτρονικό διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και διάθεση/προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων επισκευών μεταφορικών μέσων και μηχανήματων Δήμου Ηρακλείου διάρκειας 24 μηνών».

29. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύναψη των 2ων εκτελεστικών συμβάσεων των αναδόχων: Ομάδα 1 & Ομάδα 12 της με αριθ.πρωτ.124052/2020 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαισίου για την προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου.

30. Επικύρωση 6ου πρακτικού παράτασης προσφοράς- εγγυητικής συμμετοχής -ελέγχου δικαιολογητικών -τελικής κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Ηρακλείου”.

31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)»

32. Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα αρχικής σύμβασης εργασιών και του 1ου ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου “Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού”.

33. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, της αιτιολογικής του έκθεσης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή».

34. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στον κ. Κολιακουδάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου.

35. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στον κ. Μόρτογλου Δημήτριο του Κωνσταντίνου.

36. Έγκριση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (22 περιπτώσεις).

37. Έγκριση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για εισφορά σχεδίου πόλης – αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (2 περιπτώσεις).

38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Σπυριδάκη Μιχαήλ του Νικολάου.

39. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων, για υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου, που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.

40. Έγκριση εξειδίκευσης ποσού ύψους 21.000,00 € του Κ.Α. 60-7341.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2024.

41. Εξειδίκευση για την μετακίνηση του κ. Στυλιανού Μικράκη στην Αθήνα, την Τετάρτη 03 Απριλίου 2024 με επιστροφή την Πέμπτη 04 Απριλίου 2024, έπειτα από την με αρ.144/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω μετακίνησης.

42. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας έτους 2024.

43. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου.

44. Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου (άρ.107 του Ν. 4483/2017), στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στον Δήμο Ηρακλείου.

45. Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί οδού Λουκά Πετράκη αρ.3, για εξυπηρέτηση του κ. Τουτουντζάκη Κωνσταντίνου.

46. Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί οδού Αργυροκάστρου αρ.88, για εξυπηρέτηση της κας Κωνσταντινίδη Δέσποινας.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα