Για ποιους αναστέλλονται οι φόρο-υποχρεώσεις του Μαρτίου

Πρέπει να διαβάσετε

H υγειονομική κρίση και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναγκάζουν το υπουργείο Οικονομικών να αναστείλει τις πληρωμές συγκεκριμένων φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία καταβολής της δόσης του Μαρτίου για όσους έχουν ρυθμισμένη οφειλή, των κομιστών αξιογράφων (μέχρι και τον Μάιο) για τον οφειλόμενο ΦΠΑ αλλά και η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής για περιπτώσεις που έχει λήξει η προθεσμία. Όπως όλα δείχνουν οι αναστολές θα συνεχισθούν και τον Απρίλιο καθώς ακόμα και αν ανοίξει η αγορά οι επιχειρήσεις θα αναζητούν τον βηματισμό τους και θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο τα μειωμένα ενοίκια κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και κατά 100% για τις επιχειρήσεις που είναι σήμερα κλειστές θα συνεχισθούν και τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών:

1.       Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής

2.       Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται,  των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής. Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3.       Παρατείνονται μέχρι και την 31-5-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31-1-2021 και την 28-2-2021 για τους κομιστές αξιογράφων.

4.       Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 01.02.2021 έως και τις 28.04.2021 παρατείνονται έως και τις 29.04.2021. Ειδικά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από την 01.03.2021 έως και τις 27.10.2021, εφόσον έως την 01.03.2021 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 29.10.2021.

 

Πηγή:capital.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα