Τεράστια προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δήμοι σε όλη την Κρήτη σε σχέση με την ασφαλιστική τους ενημερότητα.

Ο ΕΦΚΑ αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, καθώς φαίνεται πως ποσά που έχουν καταβληθεί ήδη για ρυθμίσεις οφειλών δεν εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά αρχεία του, κάνοντας το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο.

Δεν είναι λίγοι οι δήμοι που έχουν ήδη ζητήσει συνδρομή ακόμα και από τον ίδιο τον υπουργό σε μια προσπάθεια να βρουν λύση σε θέματα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αυτονόητα.