Φορολογικό ημερολόγιο από την ΑΑΔΕ – Μηνύματα υπενθύμισης για δόσεις και υποχρεώσεις με sms

Πρέπει να διαβάσετε

Μέχρι τέλος του χρόνου η ΑΑΔΕ, αναμένεται να ενεργοποιήσει  το νέο φορολογικό ημερολόγιο που θα στέλνει μήνυμα υπενθύμισης στους φορολογούμενους, ώστε να μην «χάνουν» τις προθεσμίες των υποχρεώσεων τους,  όπως είχε προαναγγείλει και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2023.

Πρόκειται για μια «λύση», στο πλαίσιο της διασφάλισης δημοσίων εσόδων και ενίσχυσης οικειοθελούς συμμόρφωσης, η οποία εκτιμάται πως θα βοηθήσει τους φορολογούμενους για να μπορέσουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, να μην βγαίνουν εκτός ρύθμισης οφειλών και να μην «χρεωθούν» με αχρείαστα πρόστιμα.

Την ίδια ώρα, η νέα ψηφιακή υπηρεσία εκτιμάται πως θα ενισχύσει τα έσοδα που μπαίνουν στο ταμείο της Δημόσιας Αρχής και θα βοηθήσουν να περιοριστούν οι περιπτώσεις που θα απαιτείται μια γενικευμένη παράταση και καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος.

Πώς θα λειτουργεί το application

Ο ρόλος του φορολογικού ημερολόγιου θα είναι οι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις προσωποποιημένης ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν εντός των προσεχών ημερών, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και πληρωμή φόρου, ώστε να μην χάνουν τις προθεσμίες.

Παράλληλα, στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λειτουργήσει με επιτυχία και το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης, με το οποίο η εφαρμογή θα ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ και θα ειδοποιεί τον φορολογούμενο για το στάδιο που βρίσκεται η υποχρέωση του, αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν πρέπει να κάνει κάτι ώστε να μην χάσει την όποια ρύθμιση έχει, με τελικό στάδιο την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Το νέο application της ΑΑΔΕ θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες:

 1. Να βλέπουν το φορολογικό προφίλ τους, τις οφειλές τους προς την εφορία, να πληρώνουν μέσω κάρτας από το κινητό τους και να παίρνουν γενικές και προσωποποιημένες ενημερώσεις για τις υποχρεώσεις τους στα κινητά τους.

Για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα λαμβάνουν ενημερώσεις για τις ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου και όταν η προθεσμία πληρωμής του φόρου λήγει π.χ. στις 30 Νοεμβρίου και μέχρι τις 29 του μήνα δεν έχει πληρώσει τον ΦΠΑ θα λαμβάνει μήνυμα υπενθύμισης.

Με τον ίδιο τρόπο θα ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι για την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ ή των δόσεων από ρυθμίσεις οφειλών.

 1. Να ειδοποιούνται έγκαιρα για το υπόλοιπο των δόσεων της ρύθμισης και για περιπτώσεις απώλειας κάποιας από τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Όταν ο οφειλέτης δεν πληρώσει μία δόση το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα και στη συνέχεια θα στέλνει μήνυμα στον υπόχρεο για τη δόση που δεν κατέβαλε αλλά και για τις κυρώσεις που θα υποστεί εφόσον χάσει τη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα ο συναγερμός της εφορίας θα ενεργοποιείται:

 • Όταν ο οφειλέτης δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση της ρύθμισής του και βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας και της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα θα τον ειδοποιεί ότι εάν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα και δεύτερη συνεχόμενη δόση, θα τεθεί εκτός ρύθμισης.
 • Όταν βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής μιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή μιας δήλωσης ΦΠΑ και δεν την έχει ακόμη υποβάλει, δεδομένου ότι και σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων, μια ρύθμιση μπορεί να χαθεί.

Οι υπενθυμίσεις αποδίδουν

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία ενημέρωσης και υπενθύμισης είναι κάτι που συμβαίνει ήδη, μέσω τηλεφωνημάτων ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και όπως σχολιάζουν σχετικά πηγές με γνώση της διαδικασίας φαίνεται πως ήδη αποδίδουν.

Μάλιστα, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης ήδη έχει ξεκινήσει να στέλνει στους φορολογούμενους παρακάτω ηλεκτρονικά μηνύματα, με διεύθυνση αποστολέα τα: no.reply@taxisnet.gr και dfs1@aade.gr:

 1. Μηνύματα υπενθύμισης: Αυτά αφορούν στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλλει τη δήλωσή τους.
 2. Μηνύματα εντοπισμού. Αυτά απευθύνονται σε φορολογούμενους που δεν έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται ύστερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών και αφορούν:
 • Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • Φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • ΦΠΑ. επιχειρήσεων: όταν δεν έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.
 • Φόρο μισθωτών υπηρεσιών: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.
 • Πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές: όταν αυτές δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
 • Λοιπές Φορολογικές υποχρεώσεις: Μερικές από αυτές είναι η μη υποβολή δήλωσης στοιχείων Ακινήτων, η υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α. κλπ.
 • Διασταυρώσεις: όταν εντοπιστούν φορολογούμενοι που είτε δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση παρά την υποχρέωση τους, είτε έχουν αποκτήσει εισοδήματα τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει σε δήλωσή τους και με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου ή διοικητικού προσδιορισμού φόρου, κατά περίπτωση.
Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα