Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
26.2 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Συνεργασία για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και της Φαρμακευτικής Επιστήμης

Πρέπει να διαβάσετε

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΦΣΗ), κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθηγητής κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στις 9 Ιουλίου 2024.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα δημόσιας υγείας και μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης και το περιβάλλον των κοινοτικών φαρμακείων.

Εκ μέρους του ΙΤΕ, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν:

Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ
Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

Εκ μέρους του ΦΣΗ, στην εκδήλωση συμμετείχαν:

Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΣΗ
Μιχάλης Αλιφιεράκης, Μέλος ΔΣ ΦΣΗ
Μάριος Σπανάκης, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής ΦΣΗ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Εργ. Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης & Εργ. Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης που αποσκοπεί στην παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση υψηλής ποιότητας έρευνας και καινοτομίας από τα κοινοτικά φαρμακεία του ΦΣΗ, καθώς και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής που αναπτύσσονται στα ερευνητικά Ινστιτούτα και στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-K). Επίσης, προβλέπεται η αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα δημόσιας υγείας και φαρμακευτικής επιστήμης, η αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων για την αναβάθμιση της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα φαρμακεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΦΣΗ, η διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης και η από κοινού υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάδειξη της φαρμακευτικής επιστήμης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο

Ο Πρόεδρος του ΦΣΗ, κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, δήλωσε: «Ο ΦΣΗ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, προχωρά με ιδιαίτερη χαρά στη σύναψη αυτής της συνεργασίας με το ΙΤΕ. Μέσω αυτής της συνεργασίας, στοχεύουμε στην ενίσχυση του επιστημονικού ρόλου των φαρμακοποιών σε θέματα δημόσιας υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επιπλέον, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δεξιοτήτων και καινοτόμων προϊόντων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κοινοτικά φαρμακεία προς όφελος της κοινωνίας.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, τόνισε: «Η συνεργασία του ΙΤΕ με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης μιας βασικής προτεραιότητας του Ιδρύματος: την ανάπτυξη καινοτομίας και την αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μακροπρόθεσμα οφέλη για τη δημόσια υγεία.»

Το ΙΤΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Η συνεργασία του ΦΣΗ με το ΙΤΕ εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου για συνέργειες με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Κρήτης για την περαιτέρω ανάδειξη της επιστημονικής γνώσης στη φαρμακευτική που παράγεται στην Κρήτη, αλλά και γενικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα