Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρουσιάζοντας έναν αναλυτικό  οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Είδηση αποτελεί το γεγονός, ότι οι αιτήσεις δεν θα ξεκινήσουν  από τη Θεσσαλία, λόγω της κακής επιδημιολογικής κατάστασης.

Το πρόγραμμα επρόκειτο να ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου 2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ωστόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος μεταθέτει την ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας για τη Θεσσαλία στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Το «κύμα» ενεργειακών ανακαινίσεων κτηρίων ξεκινά λοιπόν, στις 11 Δεκεμβρίου από την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά και θα συνεχιστεί σταδιακά στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας έως τις 20 Ιανουαρίου 2021.

Για τις πολυκατοικίες οι αιτήσεις ξεκινούν στις 18 Ιανουαρίου του 2021.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος αγγίζει τα  896,75 εκατομμύρια ευρώ.  

exoikonomo_aitiseis

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

Στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» υπάρχουν πλέον, τριών ειδών αιτήσεις.

Μια για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες.

1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α: Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις): Αφορά σε αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Υπεύθυνη δήλωση αντί πιστοποιητικού Πολεοδομίας

Είναι αξιοσημείωτο ότι, εξαιτίας των εμπλοκών στις υπηρεσίες που δημιουργεί η πανδημία, το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Οι προθεσμίες

Τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωσή τους λήγει την 16.06.2023. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματος λήγει την 31.12.2023.

fek_eksoikonomo_autonomo_pinakas_ena
fek_autonomo_pinakas_dio
exoikonomo_pinakas

Πηγή: protothema.gr