Ανακοίνωση εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με την οποία ζητά την στήριξη ιδιωτών – εθελοντών, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ρύπανσης στην θάλασσα και τις ακτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου:

«Όπως είναι γνωστό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στο πλαίσιο σχεδιασμού αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, εφαρμόζει στην περιοχή αρμοδιότητάς του Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, στο οποίο συμμετέχουν, πέραν των στελεχών Υπηρεσίας μας, πλήθος τοπικών Φορέων, Αρχών και ιδιωτών.

Με αφορμή την επικαιροποίηση προαναφερόμενου Σχεδίου και με γνώμονα ότι η επιτυχής και αποτελεσματική πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και ακτών απαιτεί κοινή δράση πολιτείας-κοινωνίας, με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, με συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατικών και ιδιωτικών φορέων, καλούμε ιδιώτες-εθελοντές όπως δηλώσουν συμμετοχή τους στο υπόψη Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου ενισχυθεί η δυναμική αυτού».