Σύμφωνα με το EuroFound (2019), η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα αναμένεται να επιφέρει αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 0,7% – το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα από την εμβέλεια του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού CRETA, o σύμβουλος ενημέρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Γιάννης Μητσός, εξήγησε ότι η επένδυση στο πράσινο μέλλον και η μετάβασή μας προς μια πράσινη οικονομία, εάν υλοποιηθούν αποτελεσματικά, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής που μας απειλεί όλους, αλλά ταυτόχρονα και μια αναπτυξιακή ευκαιρία, καθώς συνδυάζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με την
οικονομική και κοινωνική ευημερία.

«Το ισοζύγιο θα είναι θετικό, ειδικά για την Ελλάδα, όπου θα σημειωθεί το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης στην ΕΕ», ανέφερε ο κ. Μητσός, επισημαίνοντας ότι, «είναι μια διαδικασία που πρέπει να είναι συνολική, καθώς θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, την ενέργεια, αλλά και τους εργαζόμενους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος για να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες είναι η κατάρτιση των δεξιοτήτων. «Πρέπει οι άνθρωποι που δουλεύουν σε κλάδους όπου θα καταγραφεί μείωση, να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι θα υπάρξει και ένα χάσμα, χρονικό και γεωγραφικό. Το γεωγραφικό χάσμα, σημαίνει ότι μπορεί οι νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας να βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές από αυτές που αντιμετωπίζουν μείωση της απασχόλησης, και το χρονικό χάσμα σημαίνει ότι, ενώ η απώλεια θέσεων εργασίας είναι άμεση, η δημιουργία νέων θέσεων είναι σταδιακή και επιβάλλεται η επιτάχυνση των επενδύσεων».

Ο κ. Μητσός σημείωσε ότι η γεφύρωση αυτού του τριπλού χάσματος, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη μετάβαση και μπορεί να συμβεί με τρείς τρόπους. «Πρώτον, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για την πράσινη οικονομία και τα πράσινα επαγγέλματα, δεύτερον, χρειάζεται ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και στήριξη της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού και τρίτον, είναι αναγκαία η στήριξη της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσός τόνισε ότι, «δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις να τα καταφέρουν, χωρίς ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους».