Επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και αυστηρότερες ποινές ζητά η Κομισιόν από την Ελλάδα

Πρέπει να διαβάσετε

Πλήθος συστάσεων για την Ελλάδα περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας το Politico.

Σε σχέση με το δικαστικό σύστημα η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει πως στην Ελλάδα, δεν έχουν γίνει βήματα σχετικά με τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στη διαδικασία διορισμού ανώτερων θέσεων δικαστών και πως οι αυξημένοι πόροι για το δικαστικό σώμα και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε μείωση της διάρκειας των εκδικάσεων.

«Οι εκκρεμείς υποθέσεις παραμένουν σοβαρή πρόκληση», σημειώνεται σχετικά.

Όσον αφορά στο ποσοστό διώξεων και καταδίκων για αδικήματα δωροδοκίας τονίζεται πως στην Ελλάδα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ωστόσο ο σχετικά υψηλός αριθμός αθωωτικών αποφάσεων και ποινών με αναστολή «μπορεί να εγείρει αμφιβολίες ως προς την αποτρεπτική επίδραση της ποινικής δικαιοσύνης».

Σε σχέση με τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών τονίζεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τη λειτουργική ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών στην πράξη και πως ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες σχετίζονται με ανεπαρκείς διασφαλίσεις έναντι αθέμιτης πολιτικής επιρροής στη διαδικασία διορισμού ή στη λειτουργία τους. «Στην Ελλάδα οι πόροι που διατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, ώστε να φέρουν εις πέρας πλήρως τα καθήκοντά τους», τονίζεται στην έκθεση.

Σε σχέση με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης η έκθεση αναφέρει πως μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ή σημαντική επιρροή στις δημοσιογραφικές αποφάσεις και στο παρεχόμενο περιεχόμενο ειδήσεων. Ως εκ τούτου, σημειώνει πως η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης επιτρέπει στους χρήστες να σχηματίσουν καλύτερα ενημερωμένες κρίσεις.

 

«Πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 2022. Στην Ελλάδα, έχει συσταθεί μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας, το έργο της οποίας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την καταγραφή απειλών και επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και ενός ειδικού διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης», υπογραμμίζει η Κομισιόν.

Η έκθεση σημειώνει πως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες προκλήσεις που συνδέονται με τη στένωση του πολιτικού χώρου. «Στην Ελλάδα, η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών εγείρει ανησυχίες, ιδίως σε σχέση με οργανώσεις που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς», αναφέρει η έκθεση.

Σε σχέση με τις υποκλοπές η έκθεση αναφέρει πως «αν και τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητα να εγγυώνται την εθνική τους ασφάλεια, πρέπει να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν το πράττουν».

Τονίζεται πως το Κράτος Δικαίου απαιτεί η προσφυγή σε τέτοια εργαλεία από τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών να υπόκειται σε επαρκή έλεγχο και να σέβεται πλήρως το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και η ασφάλεια των δημοσιογράφων.

«Στην Ελλάδα το θέμα των παρακολουθήσεων μέσω υποκλοπών και spyware αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το εθνικό κοινοβούλιο καθώς και από δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές», σημειώνεται σχετικά.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα