Επίδομα 800 ευρώ: Επαγγελματίες και επιχειρηματίες χωρίς εργαζόμενους στην ειδική αποζημίωση

Πρέπει να διαβάσετε

Και οι επαγγελματίες – επιχειρηματίες χωρίς κανέναν εργαζόμενο εντάσσονται στον μηχανισμό των μέτρων στήριξης και στην ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Σύμφωνα με την νέα ΠΝΠ η οποία έρχεται να αλλάξει όσα ορίζονταν στο σχετικό άρθρο της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου στα «μέτρα οικονομικής ενίσχυσης» εντάσσονται πλέον ρητά και οι επιχειρήσεις «οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους».

Σύμφωνα και με τις εξαγγελίες, στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ θα λειτουργήσει η πλατφόρμα myBusinessSupport όπου θα γίνονται οι αιτήσεις για το ειδική ενίσχυση των 800 ευρώ. Πριν ανοίξει η πλατφόρμα πρέπει να δημοσιευθεί η ΚΥΑ την οποία περιγράφει η ΠΝΠ και η οποία θα εξειδικεύει όλες τις λεπτομέρειες για την καταβολή και την διαδικασία της ενίσχυσης.

Η σχετική προηγούμενη διάταξη ανέφερε πως στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εντάσσονται ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι όπως ορίζονται στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο:

Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

Η νέα διάταξη περιγράφει πιο λεπτομερώς στην ομπρέλα στήριξης καθώς αναφέρεται σε μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων αλλά και για «επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους».

Ξεκαθαρίζεται μάλιστα πως οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι «αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Πηγή: ethnos.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα