Εντάσσονται στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά έργα ύψους 14 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάχθηκε, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Γιάννη Τσακίρη η πράξη «Έργα Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Υποστηρικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.083.692,46 ευρώ με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται επίσης σε14.083.692,46 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία υποέργα με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 24η Μαρτίου 2020 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικά, αντικείμενο του υποέργου 1 είναι η προστασία των παρόχθιων τμημάτων των οικισμών του Δήμου Πλατανιά, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Ταυρωνίτη, από τις καταστροφικές υπερχειλίσεις του ποταμού, όπως επίσης και η προστασία των καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης.

Αντίστοιχα το υποέργο 2 αφορά σε υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων προειδοποίησης και πρόληψης σε δίκτυα συλλογής μετεωρολογικών / υδρομετρικών δεδομένων, στατικής επάρκειας υποδομών / αντιπλημμυρικών έργων και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης με τη διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Το υποέργο 3 τέλος αφορά σε ανάθεση μελετών, που αφορούν σε υλοποίηση επεμβάσεων παρακολούθησης έργων μετά την εκδήλωση σεισμών στην περιοχή αυτών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα