Ελληνικός Χρυσός: Υπεύθυνες πολιτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία

Πρέπει να διαβάσετε

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, καθώς κινητοποιεί επενδύσεις που συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι μεταλλευτικές εταιρείες έχουν υπολογίσιμο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται, οι οποίες κατά κανόνα αφορούν επαρχιακές περιοχές, και το βασικό ζητούμενο από πλευράς τοπικής κοινωνίας, είναι να ενεργούν υπεύθυνα, ηθικά και με διαφάνεια, ώστε οι δραστηριότητές τους να έχουν θετικό κοινωνικό και μετριασμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η Ελληνικός Χρυσός, η οποία αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική ασκώντας μια μεταλλευτική δραστηριότητα υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη για όλους.

Η εταιρεία βρίσκεται διαχρονικά σε συνεργασία με τους τοπικούς της εταίρους και μέσα από τον διαρκή, ειλικρινή και διαφανή διάλογο, έχει αναπτύξει στρατηγική και διαδικασίες εταιρικής υπευθυνότητας, έτσι ώστε να στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες και την τοπική κοινότητα. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει υλοποιήσει στην περιοχή κοινωνικές επενδύσεις και έργα που ξεπερνούν τα 26 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2022, η εταιρεία προχώρησε σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής αξίας 1,45 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση 137 συνολικά έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Από αυτές τις δαπάνες, 1,1 εκατ. ευρώ (75%) επενδύθηκαν αποκλειστικά σε δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.

Ελληνικός Χρυσός: Υπεύθυνες πολιτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία-1

Ενδεικτικά, η εταιρεία με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, υλοποίησε πληθώρα έργων στον τομέα των υποδομών, όπως η ανακαίνιση των κτιρίων του κοινοτικού γραφείου και του κοινοτικού ιατρείου στην Ολυμπιάδα, οι επισκευές στο κτίριο του ΟΑΕΔ στο Στρατώνι και η ολοκλήρωση της ανακαίνισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση του Ιερού Προσκυνήματος της Μ. Παναγίας, με συνολική δαπάνη που ξεπέρασε τις 140.000 ευρώ.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα