Εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης

Πρέπει να διαβάσετε

Σημαντικές αποφάσεις και εγκρίσεις με έμφαση το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Κρήτης που ανέρχεται στο ποσό των 315.600.000,00 ευρώ, ψηφίστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη  στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ.

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι παρακάτω οι αποφάσεις:

 1. «Εγκρίθηκε το Ετήσιο  πρόγραμμα Δράσης έτους 2023 Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.Το σύνολο του προγράμματος για το 2023  ανέρχεται σε 315.600.000,00 ευρώ που αναλύεται ως εξής :
 • 957.170,58 € από πόρους της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 • 133.391,85 € από το ΠΠΑ – Εθνικό σκέλος,
 • 680.060,84 € από το ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
 • 298.077,60 € από πόρους Υπουργείων
 • 683.439,5 € από πόρους Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Επίσης για το πρόγραμμα της δακοκτονίας διατίθεται το ποσό  των 13.906.403,41 € ενώ για το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών το ποσό των  35.803.025,83 €.   Όπως αναφέρθηκε η διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Κρήτης γίνεται ορθολογικά και ιεραρχημένα, με την  κατανομή τους αρχικά σε ήδη υπάρχουσες νομικές δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

                  Στήριξη Πολιτισμού Αθλητισμού

 1. «Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 συνολικού ποσού 2.110.000,00 ευρώ .Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Γιώργο Πιτσούλη, τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού Κώστα Φασουλάκη σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο Τέχνης και Σύγχρονου Πολιτισμού Ευάγγελο Ζάχαρη, που ανέφεραν ότι κεντρικός στόχος του Προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη της δυναμικής την οποία μπορεί να αναπτύξει η Κρήτη στους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού το έτος 2023, ώστε να διαθέτει και να καλλιεργεί τη δική της διακριτή πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα. Επίσης πρώσθεσαν πως “Ο στόχος αυτός πραγματοποιείται με: -την ενίσχυση του πολιτισμού, των γραμμάτων και τεχνών,          – την ενδυνάμωση του αθλητικού πνεύματος και

-την διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς”.

Παράλληλα ο κος Φασουλάκης ανέφερε ότι έγιναν περίπου 600 εκδηλώσεις και δράσεις πολιτισμού   από την Περιφέρεια Κρήτης. Ο Κ. Πιτσούλης τόνισε επίσης,  ότι εκατοντάδες δράσεις αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν το 2022 με πολλές εξ αυτών είχαν  διοργάνωση διεθνή χαρακτήρα , ενώ η Περιφέρεια στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όλα τα αθλήματα σε υποδομές, διοργανώσεις και άλλες δράσεις.

Σχεδιασμός   Στήριξη και Προβολή του  Τουρισμού μας 

 1. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ . Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κυριάκος Κώτσογλου το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό και τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης, σε πλήρη εναρμόνιση με την Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ε.Ο.Τ., λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία των ενεργειών των προηγούμενων ετών, καθώς και το Έργο «Δράσεις τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Άλλες Αποφάσεις

 1. «Εγκρίθηκε η αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπάλληλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καθώς και στους δικαιούχους  υπαλλήλους της Π.Ε. Χανίων για τα έτη 2020 και 2021».
 2. Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος έγκρισης προσωρινής κυκλοφοριακής Ρύθμισης της απόφασης 97/2021 Π.Σ. για την Επαρχιακή Οδό 24 στην περιοχή του οικισμού «Γκαγκάλες» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δήμου  Γόρτυνας» του Δήμου Γόρτυνας».
 3. Εγκρίθηκε η  προσωρινή  κυκλοφοριακής ρύθμισης Επαρχιακής Οδού 30 στην περιοχή του οικισμού «Χουδέτσι» για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης στην ΕΠΟ 30, περιοχή Χουδετσίου.
 4. Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση), για την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βιάννου μέσω παρακαμπτήρια οδού πλησίον του κοιμητηρίου Αρκαλοχωρίου στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου.
 5. Εγκρίθηκε η  κυκλοφοριακή  ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση Χ.Θ. 6+600 αρτηρίας) 2η Φάση (Β΄Φάση) στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου.
 6. Εγκρίθηκε η μελέτη  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και αποκατάστασης εδαφικής αστάθειας στην περιοχή Κάμπος του Δ. Κισάμου».
 7. Εγκρίθηκε η μελέτη των  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και αποκατάστασης εδαφικής αστάθειας στην περιοχή Κεραμωτή του Δ. Κισάμου».
 8. Εγκρίθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 77.445,22 τ.μ. για την κατασκευή του έργου: “Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα”, (συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο τμήμα α) Παράκαμψη Τοπολίων)”».
 9. Έγινε ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητων για την κατασκευή του έργου “Νότιος οδικός άξονας Κρήτης – τμήμα Πιλαλήματα προς Σητεία”».

 

 

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα