Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία επέρχονται οι εξής αλλαγές για τις δηλώσεις Covid:

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».

Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Πηγή: protothema.gr