Μετά από πολλές δεκαετίες, ξεκίνησε σήµερα και ολοκληρώνεται η διάνοιξη του
κεντρικού δρόµου στη Γαρίπα.

Ήταν αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και πραγµατοποιείται σήµερα µετά από
συντονισµένες ενέργειες και τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας, του Προέδρου
της κ. Βασιλάκη Νικόλαου, του Αντιδηµάρχου κ. Βασιλάκη Ιωάννη, της Τεχνικής
και της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου.

Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης δήλωσε : «Ευχαριστώ
όλους για τη συνεργασία τους και τις ενέργειές τους , ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες γιατί
επιτέλους πραγµατοποιείται µια παρέµβαση που ήταν επιβεβληµένη να γίνει εδώ και
δεκαετίες».