Χωρίς τέλος επιτηδεύματος οι επαγγελματίες για μία 5ετία όταν αλλάζουν δραστηριότητα

Πρέπει να διαβάσετε

Aπαλλάσσονται για μία πενταετία από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή μικρομεσαίοι αλλάξουν επάγγελμα σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι αλλάξουν επάγγελμα, δηλαδή από δικηγόρος κάποιος γίνει καταστηματάρχης, δικαιούται μία πενταετία απαλλαγής για το τέλος επιτηδεύματος από τη στιγμή που θα δηλώσει τη νέα του εργασία.

Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε εγκύκλιο που προέβλεπε το αντίθετο και συγκεκριμένα το δικαστήριο με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ εξέδωσε απόφαση η οποία αφορούσε περίπτωση δικηγόρου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2007 έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο τη δικηγορία.

Κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας τού επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε. Ετσι, ο δικηγόρος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα και στη συνέχεια διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους. Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκησης της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν από τη συμπλήρωση της 5ετίας και στη συνέχεια νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα