Χ. Μαμουλάκης: Με τον κυβερνητικό σχεδιασμό της Ν.Δ. «αποκλείονται» από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων οι χειριστές αεροσκαφών!

Πρέπει να διαβάσετε

Τον αποκλεισμό των χειριστών αεροσκαφών από την ομάδα διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση Ερώτησης προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, με την συνυπογραφή 12 ακόμη Βουλευτών.

 

Με την Ερώτηση, αφού γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο από το 2001, επισημαίνονται οι αλλαγές που έγιναν το 2023, τροποποιώντας το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου φορέα με τίτλο: Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Μεταξύ των αλλαγών εντοπίζεται παράλειψη του κλάδου χειριστή αεροσκαφών. Εικάζουμε ότι η σχετική παράλειψη εδράζεται στην εσφαλμένη έκδοση του ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» στο οποίο ξεχάστηκε η ειδικότητα του χειριστή αεροσκαφών.

Με δεδομένα όμως τα ανωτέρω, αλλά και τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων με χειριστές αεροσκαφών αλλά και τις συστάσεις του ICAO που μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι είναι σημαντικό οι ερευνητές ατυχημάτων να έχουν πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία ως βάση πάνω στο οποίο να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας και αυτή η εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί δουλεύοντας ως επαγγελματίας πιλότος, ως αεροναυπηγός μηχανικός ή ως μηχανικός συντήρησης αεροσκαφών, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς στα παρακάτω:

1. Κρίνεται ότι η απουσία του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων από την ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχη-μάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εναρμονίζεται με τις συστάσεις του ICAO αλλά και με τη διεθνή και ευ-ρωπαϊκή πρακτική στελέχωσης των Αρχών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων;

2. Για ποιο λόγο δε περιλαμβάνεται ρητά ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκα-φών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηρο-δρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;

3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να συμπεριληφθεί ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ χειριστών αεροσκαφών/ελικοπτέρων στην ΚΥΑ καθορισμού προσόντων διερευνητών αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα