Καθημερινά είναι τα προβλήματα στις εισόδους και εξόδους του Ηρακλείου και ειδικότερα στους πολύπαθους κόμβους Παπαναστασίου και Γιόφυρο.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως τις καθημερινές και για τουλάχιστον τρεις ώρες, στον κόμβο Παπαναστασίου για την έξοδο προς εθνική το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που η αναμονή ξεπερνάει τα 30-40 λεπτά.

Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα και στην έξοδο προς Γιόφυρο όπου τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν αναγκαστικά την μία από τις δυο λωρίδες του Βόρειου Οδικού Άξονα, δημιουργώντας σοβαρά θέματα ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις, αλλά και οι διορθωτικές κινήσεις είναι αναγκαίες , αφού φαίνεται πως χωρίς αυτές , τα θέματα θα συσσωρεύονται και θα μεγεθύνονται καθημερινά.