Ασφαλιστικές οφειλές: Αποπληρωμή σε 24 αντί για 12 δόσεις – Η διαδικασία

Πρέπει να διαβάσετε

Σε ισχύ βρίσκεται η ρύθμιση για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, σε 24 δόσεις αντί για 12 που ίσχυε έως τώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει σε συνολικά 24 δόσεις με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ.

Άνοιξαν οι αιτήσεις

Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά (κλικ εδώ) για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Σημειώνεται πως όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Πιστοποίηση οφειλετών

Δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΑΑΔΕ, με τη χρήση κωδικών TAXIS.

Με την επιτυχή πιστοποίηση ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες

Ειδικά οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εργοδότες και εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται να πιστοποιηθούν μέσω αυτής της υπηρεσίας αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.

Πίνακας Χρεών Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ (κλικ εδώ) εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση, είτε ηλεκτρονικά, είτε στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης.

Σε πρώτη φάση η υπηρεσία απευθύνεται στους οφειλέτες – εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Σύντομα θα επεκταθεί σε όλους τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που θα ενταχθούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές που εμφανίζονται στον πίνακα χρεών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ που έχει καταλογίσει την οφειλή (εμφανίζεται στην πρώτη αριστερή στήλη του πίνακα).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στη αρμόδια ταμειακή υπηρεσία ή στο Ταμείο Εσόδων του Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής τους.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

  • Οι οφειλέτες – εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.
  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.
Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα