Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
28.4 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Αποσπάσεις εξωτερικού: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτικών για τα ελληνόγλωσσα σχολεία

Πρέπει να διαβάσετε

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες εξωτερικού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο που αναφέρεται στον καθένα.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, από την Τετάρτη 24-01-2024 έως και την Παρασκευή 26-01-2024 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο πίνακας με τις απορριφθείσες αιτήσεις ΕΔΩ

Προσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΔΩ

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα