Σε «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 η Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προκειμένου να ενώσουν δυνάμεις δημιουργώντας έναν πανίσχυρο πιστωτικό πυλώνα που θα ανατρέψει τον τραπεζικό χάρτη της χώρας.

Παγκρήτια και Συνεταιριστική Χανίων εξετάζουν το τελευταίο διάστημα το ενδεχόμενο της συγχώνευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους και να αποκτήσουν ισχυρή δυναμική, ανάλογη των μεγάλων συστημικών τραπεζών της χώρας

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του Creta24, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία χρόνια ενώ πρόθεση των επιτελείων των δύο τραπεζών είναι να ενισχύσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και να διατηρήσουν το προφίλ τους, σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό.

Παράλληλα εξετάζονται κοινές, στοχευμένες στρατηγικές που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του νέου πιστωτικού ιδρύματος που θα δημιουργηθεί, με υπηρεσίες περισσότερο ευέλικτες και πελατοκεντρικές.