Σε φυσιολογικές συνθήκες, ακόμα και τον Οκτώβρη, τα κέντρα διασκέδασης θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν έως και 30 εκδηλώσεις το μήνα.

Πολύ κοντά στην πραγματικότητα ήταν αυτό το νούμερο για τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης στην Κρήτη, σε επίπεδα προκρατήσεων, για εκδηλώσεις που δεν είχαν λάβει υπόψη τους περιορισμούς COVID.

Με τις δεδομένες συνθήκες ωστόσο, ο συγκεκριμένος αριθμός γίνεται … 1 ή το πολύ δυο μεγάλες εκδηλώσεις το μήνα, οι οποίες ασφαλώς περιορίζονται, στον αριθμό των ατόμων που προβλέπονται από το νόμο.

Η διαφορά προγραμματισμού και … πράξης αφενός είναι χαοτική, ενώ αφετέρου γίνεται ενδεικτική της πραγματικής κατάστασης και των προβλημάτων που υπάρχουν στην αγορά.