Ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα έδωσαν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γιώργο Διδασκάλου προκειμένου να υπάρξει πλήρης αναπροσαρμογή του οργανογράμματος έργων και να μπουν νέες προτεραιότητες.

Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επικεφαλής των αρχαιολόγων δέχθηκαν αυστηρή κριτική από την Υπουργό η οποία ζητούσε άμεσες ενέργειες κι επιτάχυνση διαδικασιών.

Φθάνοντας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Φαιστού, η Υπουργός διαπίστωσε πως θα έπρεπε να έχουν υπάρχει μικρής κλίμακας αλλά σοβαρές παρεμβάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η Υπουργός ζήτησε από την προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Βασιλική Συθιακάκη να προωθήσει άμεσα μια σειρά από λύσεις και να προετοιμαστεί για μια αναλυτική συζήτηση στην Αθήνα όπου όλες οι προτεραιότητες θα μπουν σε νέα βάση.