7ης ΥΠΕ Κρήτης: 3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Πρέπει να διαβάσετε

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε από το 1992 να τιμάται στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε  το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Η συγκεκριμένη ημέρα, εκτός τον ειδικό επετειακό της συμβολισμό, παρέχει μια ακόμα ευκαιρία σε όλους μας να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των συνανθρώπων μας με αναπηρία, στη διασφάλιση της ισότιμης και δίκαιης συμμετοχής τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και τη λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ορίζει τους πολίτες με αναπηρία ως «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό και το κοινωνικό μοντέλο, το μείζον πρόβλημα δεν εστιάζεται στην κάθε μορφής ατομική ανικανότητα, στην αναπηρία δηλαδή του ίδιου του ατόμου. Η αναπηρία αφορά ένα βαθιά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, για τη διαχείριση του οποίου οφείλουμε να υπερβούμε το θεσμικό, φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό περιβάλλον που αποκλείει τους ΑμεΑ, διασφαλίζοντας την ισοτιμία πρόσβασης τους.

Η αναπηρία αποτελεί επίσης, ως εξελισσόμενη έννοια, μείζον ζήτημα Δημόσιας Υγείας.

Υπολογίζεται ότι σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργικότητα τους. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των Ατόμων με Αναπηρία, υπολογίζεται περίπου στο ένα εκατομμύριο.

Στη χώρα μας, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, έχει  ξεκινήσει να υλοποιείται σε θεσμικό επίπεδο, οριζόντια, από τη σημερινή κυβέρνηση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εθνικό Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει ένα συντονισμένο δίκτυο πολιτικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων από όλα τα Υπουργεία, στην ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει στους πολίτες με αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτό, πολιτική προτεραιότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Υγείας  αποτελεί η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών και δράσεων. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν  κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας  για άτομα που πάσχουν από άνοια, για ενήλικους με ψυχοκοινωνική αναπηρία και για παιδιά και εφήβους με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Υλοποιήθηκαν δράσεις τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και τηλεψυχιατρικής για την κατά προτεραιότητα υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, λόγω της πανδημίας.

 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης  υλοποιεί ποικίλα προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν, τόσο στην εκπαίδευση, κατάρτιση και βελτίωση της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία, όσο και την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των ενηλίκων πολιτών και των μαθητών του νησιού μας. Παράλληλα,  βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση και διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων των πολιτών με αναπηρία σε κάθε υπηρεσία υγείας και αποκατάστασης στην Κρήτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το  Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Λασιθίου, στο ΓΝ –Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο, το πρώτο στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Οι προσπάθειες μας θα συνεχίσουν να εστιάζουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας, όπως και την υποστήριξη της αξιοπρέπειας και ευημερίας των αναπήρων συνανθρώπων μας, μέσω της θεσμικής,  διεπιστημονικής και κοινοτικής συνεργασίας.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα