Με υπερδιπλάσιο ποσό από το αρχικά εγκεκριμένο προχωρά η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων 134  δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και Μεσαράς.

Συνολικά θα διατεθούν περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 11 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα ένταξης ιδιωτικών έργων σε Ηράκλειο και Μεσαρά και δημόσιων έργων σε Μεσαρά οριστικοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης και τις αποφάσεις των αρμόδιων Επιτροπών Διαχείρισης Προγράμματος των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER. Σύμφωνα μ’ αυτά, στα Τοπικά Προγράμματα Ν.Ηρακλείου και Μεσαράς εντάχθηκαν 53 έργα δημόσιου χαρακτήρα (40 στο Ηράκλειο και 13 στη Μεσαρά) με χρηματοδότηση περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ανήλθαν στα 81 (63 Ηράκλειο και 18 Μεσαρά) με δημόσια δαπάνη περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την οριστική ένταξη των έργων, ενώ όσον αφορά στα έργα δημόσιου χαρακτήρα του Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πληρωμές.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Μετά από την εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της χρηματοδότησης όλων των θετικά εγκεκριμένων έργων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLC/LEADER, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους επενδυτές, ώστε να τους στηρίξει στην υλοποίηση των προτάσεών τους.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, στις 6.30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στις Αρχάνες (παλιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών)
  • Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας (Μητροπόλεως 9, Μοίρες).

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης θ’ ανακοινώσει τα δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται για χρηματοδότηση και θα γίνει παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων. Ειδικότερα,  οι επενδυτές θα ενημερωθούν από στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τα βήματα μετά την ένταξη των έργων, ενώ για τον ρόλο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και της Διαχειριστικής Αρχής θα μιλήσουν το Στέλεχος Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης ΕΥΕ ΠΑΑ κ. Μαρία Χαχαριδάκη και ο προϊστάμενος της Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΠ) Κρήτης κ. Ιωάννης Μπαλαντινάκης.