ΒΟΑΚ: Η τεχνική έκθεση του Υπουργείου Υποδομών για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο

Πρέπει να διαβάσετε

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, δημοσιοποιεί προς ενημέρωση των φορέων και του ενδιαφερόμενου κοινού, την «Τεχνική Έκθεση – Υπόμνημα» της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) με απόψεις, διευκρινίσεις, απαντήσεις και τεχνικές λύσεις επί των θεμάτων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης της μελέτης. 

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

https://hello.crowdapps.net/participation-crete/challenges/?c=385

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα