Προπληρωμένο νερό πλέον θα καταναλώνουν στον καταυλισμό στα Δύο Αοράκια με συμφωνία που επισφραγίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και των κατοίκων του καταυλισμού .