Θα προπληρώνουν το νερό στον καταυλισμό στα Δύο Αοράκια

50

Προπληρωμένο νερό πλέον θα καταναλώνουν στον καταυλισμό στα Δύο Αοράκια με συμφωνία που επισφραγίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και των κατοίκων του καταυλισμού .