Και το όνομα αυτού … «Κλεισθένης». Ο Αθηναίος πολιτικός που χώρισε την Αττική σε δήμους θα δανείσει το όνομά του στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καποδίστρια», στο μοντέλο των μεγάλων συνενώσεων του «Καλλικράτη» περνάμε στις διορθωτικές αλλαγές του «Κλεισθένη». Αυτός θα είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση
 
Βασική αλλαγή που εισάγεται είναι η καθιέρωση στις αυτοδιοικητικές εκλογές της απλής αναλογικής.
 
Μια δεύτερη αλλαγή θα είναι η τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση των δήμων στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η οποία θα καθορίσει τη βάση της χρηματοδότησής τους, όπως αν είναι ορεινός ή αστικός.